1. Mistrzostwa Zakopanego w biegach pod górę

1. Mistrzostwa Zakopanego w biegach pod górę

W pierwszy weekend sierpnia po raz pierwszy w Zakopanem zostaną rozegrane mistrzostwa w biegach pod górę. Na dwudniowy cykl zawodów będą składać się cztery biegi, które przeprowadzone zostaną na Wielkiej Krokwi, Harendzie Szymoszkowej i Gubałówce. Organizatorami imprezy są MOSiR Zakopane, COS , PKL oraz stacje narciarskie Harenda i Szymoszkowa a patronat nad rywalizacją objął Burmistrz Zakopanego.Poniżej szczegóły.

TERMIN ZAWODÓW:

02 sierpnia (sobota) godz. 7.30 – bieg na Wielką Krokiew – start zawodników co 30 sekund
godz. 12.00 – Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda –start wspólny
godz. 16.30 – Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa – start wspólny
03 sierpnia (niedziela) godz. 8.00 – Bieg na Gubałówkę – start wspólny

CEL ZAWODÓW:

Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej na terenie miasta Zakopane.
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta w sezonie letnim.
Zdobycie punktów w Montrail Lidze Biegów Górskich 2014

FORMUŁA ZAWODÓW:

Zawody składają się z czterech biegów pod górę
Bieg na Wielką Krokiew – długość trasy 400 metrów, przewyższenie 140 metrów (35%)
Bieg na Harendzie – 600 metrów, /+ 210 metrów (35%)
Bieg na Polanie Szymoszkowej – 1300 metrów/ + 265 metrów (20,5%)
Bieg na Gubałówkę – 1300 metrów/ + 300 metrów (23%)
Łącznie: 3600 metrów przy przewyższeniu 915 metrów (25,4%)
Zawody wygrywa zawodnik, którego suma czasów z czterech biegów jest najniższa.
Trasy biegów poprowadzone są po stokach narciarskich biegi na Harendę i Szymoszkową, szlakiem turystycznym bieg na Gubałówkę, częściowo po schodach (200 metrów) – bieg na Wielką Krokiew.
Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz używani kijów podczas zawodów.

UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 02.08.2014r. ukończy 18 lat.
2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty lub paszport celem weryfikacji danych osobowych.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

KLASYFIKACJE ORAZ NAGRODY

Będzie prowadzona klasyfikacja za poszczególne biegi oraz klasyfikacja łączna za cztery biegi w kategorii open i w kategoriach wiekowych:
Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1975 i młodsze
Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1974 – 1965
Weteran K/M 50 i starsi osoby urodzone w roku 1964 i starsze

NAGRODY

W klasyfikacji końcowej za cztery biegi w kategorii open kobiet i mężczyzn:
1 miejsce – 550 złotych
2 miejsce – 350 złotych
3 miejsce – 250 złotych
– w kategoriach wiekowych
1 miejsce – 200 złotych
2 miejsce – 150 złotych
3 miejsce – 100 złotych
Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych kumulują się.
Upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Zakopanego w klasyfikacji końcowej za cztery biegi.

Więcej informacji oraz zapisy:

http://www.mosir.zakopane.eu/

Polana Szymoszkowa Pogoda