Polana Szymoszkowa - kapielisko geotermalne w Zakopanem - panorama

Kąpielisko Geotermalne

Kąpielisko Geotermalne

  1. W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego Organizator limituje ilość osób przebywających na terenie kąpieliska tak, aby na każdą z nich przypadało co najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Powyższe oznacza, iż na terenie kąpieliska może przebywać jednorazowo 3 000 osób. Wejście kolejnych osób na teren kąpieliska jest możliwe dopiero po opuszczeniu go przez odpowiednią ilość osób z niego dotychczas korzystających.
  2. W trakcie oczekiwania na zakup biletu i/lub wejście na teren kąpieliska należy zachować dwumetrowy odstęp od osoby poprzedzającej (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących)
  3. Na terenie kąpieliska należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa, w szczególności dotyczy to noszenia maseczek, przy czym nie zaleca się stosowania maseczek w trakcie kąpieli w wodzie.
  4. Obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania środków ochrony osobistej w czasie kontaktów z obsługą kąpieliska (ratownicy, osoby sprzątające, bileterzy, kasjerzy).
  5. Należy korzystać wyłącznie z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny). Organizator udostępnia odpłatnie wyłącznie leżaki i parasole przeciwsłoneczne.
  6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami ogólnie dostępnymi, w szczególności urządzeniami do zabaw w wodzie.
  7. Organizator zapewnia dostępność środków do mycia i dezynfekcji rąk, w szczególności w toaletach, a nadto dezynfekcję urządzeń wspólnych.
  8. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.
  9. Dopuszcza się możliwość odmowy realizacji usługi dla osób uporczywie nie stosujących się do powyższych zasad zarówno przez wejściem jak i na terenie kąpieliska.
  10. Niniejsze zasady zamieszcza się na tablicy informacyjnej Kąpieliska oraz na jego stronie internetowej www.szymoszkowa.bystrzan.me. Organizator dopuszcza możliwość emitowania przypomnień o powyższych zasadach poprzez lokalny system nagłaśniania (komunikaty głosowe).
Odtwórz wideo

Kąpielisko geotermalne na Polanie Szymoszkowej zostało otwarte w lecie 2007.

Woda, która je wypełnia pochodzi z odwiertu geotermalnego „Szymoszkowa GT1” i ma temperaturę około 30°C. Według badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk woda z odwiertu została zakwalifikowana jako woda termalna, zmineralizowana.

Dla gości Kąpieliska udostępnione są zjeżdżalnia, zjeżdżalnie dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia leżaków oraz karczma, na terenie której znajdują się ubikacje, przebieralnie oraz szafki na ubrania.

Skład wody kąpieliska na Polanie Szymoszkowej:

0 %
Wapń
0 %
Magnez
0 %
Sód
0 %
Potas
Polana Szymoszkowa Pogoda