Kursy narciarskie dla dzieci SITNUŚ

Szkoła narciarska i snowboardowa

Szkoła narciarska i snowboardowa

Szkoła narciarska i snowboardowa na Polanie Szymoszkowej

Rezerwacje lekcji

Kontakt

Od 11.06 kolej działa  wg nowych zasad bezpieczeństwa:

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa SZYMOSZKOWA nie ubezpiecza klientów- sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską i Snowboardową SZYMOSZKOWA s.c. z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Krzeptówki 27, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA można rezerwować osobiście lub telefonicznie.
 3. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w biurze szkoły.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.
 5. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 6. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
 8. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 9. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 10. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w miejscach oznaczonych numerem.
 1. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min)
 2. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 3. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 4. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 5. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć ( pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 6. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 7. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 8. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły SZYMOSZKOWA, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 10. Podczas zajęć Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.
 11. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 12. Każda lekcja odbywająca się poza stacją narciarską Polana Szymoszkowa zobowiązuje Klienta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły SZYMOSZKOWA.
 13. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę SZYMOSZKOWA
 14. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu SZYMOSZKOWA
 15. Szkoła narciarska i snowboardowi SZYMOSZKOWA s.c. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.

Wykorzystaj doświadczenie i umiejętności naszych instruktorów!

Oferujemy szkolenia narciarskie i snowboardowe „skrojone” na miarę Państwa potrzeb i waszych najbliższych! U nas znajdziecie szkolenia indywidualne i grupowe, na każdym poziomie zaawansowania: podstawowe, średniozaawansowane i zaawansowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Innowacja + doświadczenie! Atutem naszej szkoły są instruktorzy – profesjonaliści – byli zawodnicy i reprezentanci naszego kraju w różnych dyscyplinach związanych z narciarstwem i snowboardem, pasjonaci zimowych aktywności sportowych! Chętnie podzielą się z wami swoją wiedzą i umiejętnościami, które przekażą stosując najnowsze programy szkoleniowe. Nasza oferta nie ma nic wspólnego z masowym szkoleniem dzieci czy dorosłych. My podchodzimy do szkoleń indywidualnie!

W tym sezonie przygotowaliśmy:

• Szkolenia narciarskie na różnych poziomach zaawansowania
• Szkolenia snowboardowe na różnych poziomach zaawansowania
• Kids Park – indywidualne i grupowe szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dzieci do 12 lat
• SITNUŚ – specjalistyczny program nauczania narciarstwa dla dzieci
• SNOWBOARDUŚ – autorski program szkolenia snowboardowego dla dzieci
• TELEMARK – specjalistyczne szkolenie narciarskie
• Skitouring – szkolenie i wycieczki narciarskie
• Szkolenia indywidualne i grupowe
• Organizacja zawodów dla dzieci i dorosłych

Oferta naszych kursów

INDYWIDUALNY KURS NARCIARSKI DLA DOROSŁYCH

Twój instruktor, który w krótkim czasie przekazać Ci ogromną dawkę wiedzy i praktyki. Masz możliwość dopasowania terminu i godzin odbywania zajęć.

CENA ZAWIERA:
• SZKOLENIE NARCIARSKIE
• PRZEJAZDY NA WYCIĄGACH W TRAKCIE TRWANIA SZKOLENIA

INDYWIDUALNY KURS SNOWBOARDOWY DLA DOROSŁYCH

Snowboard nie ma większych ograniczeń wiekowych – w każdym wieku możesz podjąć szkolenie!

Aby osiągnąć najlepsze efekty nauki jazdy na snowboardzie zarezerwuj swojego instruktora!
Szkolenie indywidualne skierowane jest do osób, które chcą sprawdzić czy ta forma rekreacji jest odpowiednia dla nich, doskonalić konkretny element techniki jazdy na desce i przejść na wyższy poziom umiejętności.
Pamiętaj, że pierwsze godziny nauki jazdy na snowboardzie nie muszą być złym doświadczeniem pod warunkiem, że skorzystasz z wiedzy instruktora. Ciężko też wyzbyć się złych nawyków, które mogą pojawić się przy samodzielnej nauce.Twoim marzeniem było zostać prawdziwym snowboardzistą? Podstawowy Kurs jest właśnie dla Ciebie!

CENA ZAWIERA:
• SZKOLENIE SNOWBOARDOWE
• PRZEJAZDY NA WYCIĄGACH W TRAKCIE TRWANIA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie się ze sprzętem, opanowanie utrzymania równowagi i prawidłowej postawy, umiejętność dostosowania prędkości jazdy do umiejętności oraz nachylenia stoku. SWOJE POSTĘPY ZOBACZYSZ JUŻ PO PIERWSZYCH ZAJĘCIACH!

 

KURS ZAAWANSOWANY „ADVANCED”

• MODUŁ I – Podstawowe ewolucje: skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy
• MODUŁ II – Podstawowe ewolucje: skręt ślizgowy, skręt ślizgowy NW, skręty o różnym promieniu
• MODUŁ III – wstęp do jazdy skrętem ciętym, smig

KURS FREESTYLE

• ollie, nollie (podskoki), tailwheele, nosewheele (jazda na tyle bądź na przodzie deski)
• noseroll, tailroll, (obrót na przodzie bądź tyle deski)
• półobroty i obroty płaskie FS (frontside), BS (backside), obroty w trakcie jazdy
• graby podczas jazdy (łapanie deski w jeździe)
• nauka obrotów na płaskim terenie FS (frontside), BS (backside), obrót z wyskokiem
• jazda na switch/na drugą nogę
• nauka terminologii freestylowej

KURS ADVANCED FREESTYLE

Nauka podstawowych elementów freestylowych w snowparku (opis konstrukcji oraz sposób użytkowania)
• skocznia – oswojenie z obiektem i przygotowanie do wykonania poszczególnych ewolucji na snowboardzie
• skok prosty, skok z grabem i shifty, skok z obrotem o 180° (FS, BS), skok z obrotem o 360° (FS, BS)
• box (skrzynka), rail (rurka), oswojenie z obiektem i przygotowanie do wykonania poszczególnych ewolucji na snowboardzie, 50-50 (fifty-fifty), BS (boardslide), nosepress, tailpress, FS (boardslide)

Skitouring jest coraz popularniejszą formą spędzania czasu na śniegu. Dla tych, którzy lubią piesze wędrówki i jazdę na nartach jest to świetna alternatywa! Na nartach skitourowych nie tylko można wędrować po górach ale także bez obaw zjeżdżać jak na zwykłych nartach. Umożliwiają to specjalne wiązania. Gdy nie bawią Cię już zatłoczone kurorty narciarskie i zapełnione ludźmi stoki, nasz instruktor-przewodnik zabierze cię na wspaniałą narciarską wycieczkę!

 

SZKOLENIE SKITOUROWE

1 GODZINA INDYWIDUALNA 100 PLN

CENA ZAWIERA:
• SZKOLENIE SKITOUROWE
Cena nie zawiera wypożyczenia sprzętu skitourowego.

Większa ilość godzin szkolenia oraz szkolenia grupowe cena ustalana indywidualnie.

WYCIECZKI SKITOUROWE

Ceny i trasy wycieczek uzgadniane są indywidualnie!

Cennik naszych kursów

Cena podana w PLN.

Zawiera opłacone przejazdy na wyciągu z instruktorem!

Lekcja (1h / 55 min)1h2h3h
1 osoba200400600
2 osoby280560840
3 osoby3406801020
4 osoby3907801170
5 osób4509001350
6 osób50010001500
grupy powyżej 6 osób75/os  
10 osób750  
Pakiety7h10h
1 osoba13301850
2 osoby18502500
3 osoby23003050
Kurs SITNUŚ10h
1 osoba1900
Grupa (cena od osoby)950/os
rodzeństwo (drugie dziecko)900
rodzeństwo (trzecie dziecko)850

Ceny w PLN

Polana Szymoszkowa Pogoda