Kids Park Szymoszkowa - szkoła narciarska dla dzieci

Kids Park Szymoszkowa

Kids Park Szymoszkowa

Kids Park Szymoszkowa

Rezerwacje lekcji

Kontakt

Od 11.06.2020 kolej działa  wg nowych zasad bezpieczeństwa:

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa SZYMOSZKOWA nie ubezpiecza klientów- sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską i Snowboardową SZYMOSZKOWA s.c. z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Krzeptówki 27, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA można rezerwować osobiście lub telefonicznie.
 3. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w biurze szkoły.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.
 5. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 6. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
 8. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 9. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 10. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w miejscach oznaczonych numerem.
 1. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min)
 2. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 3. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 4. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 5. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć ( pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 6. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 7. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 8. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły SZYMOSZKOWA, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 10. Podczas zajęć Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.
 11. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 12. Każda lekcja odbywająca się poza stacją narciarską Polana Szymoszkowa zobowiązuje Klienta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły SZYMOSZKOWA.
 13. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę SZYMOSZKOWA
 14. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu SZYMOSZKOWA
 15. Szkoła narciarska i snowboardowi SZYMOSZKOWA s.c. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.

Kids Park Szymoszkowa

Polana Szymoszkowa myśli o najmłodszych narciarzach i snowboardzistach! Najnowsza oferta dotyczy osób, które chcą spędzić urlop w górach razem ze swoimi dziećmi, a przy tym w pełni korzystać ze szkolenia narciarskiego lub snowboardowego oraz wszystkich atrakcji, które oferuje nasza stacja narciarska.
Kids Park Szymoszkowa jest najlepszym miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą nauczyć się jazdy na nartach lub snowboardzie i jednocześnie dobrze się przy tym bawić. Nasi instruktorzy oraz mnóstwo innych atrakcji czekają na Ciebie i na Twoje dzieci!
Kids Park Szymoszkowa usytuowany jest koło wyciągu krzeselkowego na Polanie Szymoszkowej. Dla najmłodszych klientów ośrodka narciarskiego Polana Szymoszkowa mamy przygotowany „Magiczny Dywan“ i dużo innych zabawnych i ciekawych alternatyw. Rodzice mogą swobodnie zjeżdżac na nartach lub snowboardzie i oglądać swoje dzieci z wyciagu krzesełkowego w tym samym czasie. Nasi profesjonalni instruktorzy z przedszkola narciarsko – snowboardowego Kids Park Szymoszkowa zadbają o wasze dzieci podczas gdy Państwo będziecie korzystali ze sportowych atrakcji. Na terenie stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa znajduje się przedszkole narciarsko- snowboardowe dla dzieci Kids Park Szymoszkowa oraz zimowy plac zabaw dla dzieci. Przedszkole narciarsko-snowboardowe przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 4 lat do 12 roku życia gdzie zajęcia prowadzone są przez instruktorów zapewniając opiekę i dobrą zabawę. Wszystkie ćwiczenia oraz program kursu zgodne są z programem nauczania narciarstwa zjazdowego PZN, wspierane specjalistycznymi publikacjami z zakresu nauczania dzieci i młodzieży oraz naszym doświadczeniem.
 • stosujemy nowoczesne technologie używane w ośrodkach alpejskich – nauka z akcentem zabawy
 • dzieci są pod opieką doświadczonych instruktorów dzięki czemu możesz korzystać z tras narciarskich nie martwiąc się o swoje dzieci
 • rownówaga w zjeżdżaniu na nartach/ snowboardzie i przerwy na zabawę
 • dzieci uczą się krok po kroku jazdy na stokach narciarskich
 • dzieci przydzielane są do grup w zależności od wieku i umiejętności
 • używanie” magicznego dywanu“ – zapewnienie większego komfortu i bezpieczeństwa
 • wydzielony fragment stoku, na którym są szkolone dzieci – dzieci są bezpieczne i pod nadzorem
 • pracujemy codziennie w każdych warunkach pogodowych
 • zaczynamy codziennie o 9:00 rano

Jazdę i szkolenie narciarskie/snowboardowe zaczynamy z dziećmi w małych grupach lub indywidualnie pod opieką instruktora specjalizującego się w szkoleniu najmłodszych.
Nasi uczniowie wymagają specjalnie dla nich przygotowanego programu szkolenia i metod nauczania. Wiemy doskonale, że najlepszą metodą uczenia dzieci jest nauka poprzez zabawę. Chcemy, by narciarstwo i snowboard kojarzyło im się z ogromną frajdą i sprawiało im jak najwięcej radości. Nie zapominamy jednak o technice jazdy i zasadach bezpiecznego zachowania na stoku.


Szkolenie wspomagane jest użyciem wielu pomocy dydaktycznych, tak aby przekonać dzieci, że narciarstwo może sprawiać dużo przyjemności. Właśnie dlatego stosujemy szeroki wachlarz ćwiczeń i zadań, które wykonywane są indywidualnie, w parach oraz grupowo. Zajęcia dla najmłodszych przeplatane są zabawami ruchowymi. Czas ćwiczeń i ich ilość jest dostosowana do możliwości maluchów. Grupy dziecięce dobierane są pod względem wieku i umiejętności.
Wszystkie ćwiczenia oraz program kursu zgodne są z programem nauczania narciarstwa zjazdowego PZN, wspierane specjalistycznymi publikacjami z zakresu nauczania dzieci i młodzieży oraz naszym doświadczeniem.

Optymalnym wiekiem, według fachowych źródeł, jest 5 lat, wtedy osiąga się największe efekty a jazda na nartach nie powoduje już tak dużych obciążeń na stawy kolanowe jak w młodszych latach. W wieku lat 4 można rozpocząć oswajanie z nartami, butami, a nawet tak zdawałoby się banalnymi rzeczami jak: śnieg, wiatr, zimno itp., które również mają wpływ na nauczanie, zwłaszcza u maluchów, które są ciekawskie świata.


W tym wieku najlepszym rozwiązaniem są zajęcia właśnie w przedszkolu narciarskim, które daje możliwość różnorodnych zajęć, gdzie w każdej chwili można odpocząć aby znów na nowo założyć nartki. Nie należy więc oczekiwać, że 3 lub 4 latek po kilku godzinach spędzonych w przedszkolu lub z instruktorem, zjedzie sam. Sukcesem będzie natomiast sama chęć dzieciaka do jazdy na nartach, umiejętność samodzielnego zapinania nart, zakładania bucików, poruszania się, chodzenia na nartach, obracania się i stabilnego zjazdu na zasadzie „złap mnie”. Ten czas nigdy nie jest czasem straconym!

W wieku lat 5 dzieci osiągają większą koordynację ruchów, rozumieją przydatność niektórych pozycji i ich cel, większe są zatem postępy.
Przedszkole daje również możliwość obcowania z innymi dziećmi, tworzą się przyjaźnie i znajomości, jest możliwość organizowania ciekawych i wesołych zabaw, pomagających w zdobywaniu pewnych umiejętności.

Aby uzyskać zamierzony cel współpracujemy z najlepszymi instruktorami. Mają oni nie tylko świetnie opanowaną technikę jazdy na nartach, ale potrafią również tę wiedzę znakomicie przekazać, przy tym uwielbiają pracę z dziećmi, rozumieją ich potrzeby i znają specyfikę oraz metodykę pracy z najmłodszymi. Na zajęciach widać, że znakomicie bawią się razem z dziećmi i cieszą się ich postępami.

Dbamy o to, żeby wszystkie dzieci na naszych kursach jeździły w kaskach oraz w oznakowanych kamizelkach odblaskowych, dzięki którym z daleka widoczne są na stoku.

I ETAP

Pierwsze kroki dla naszych najmłodszych są najtrudniejsze, dlatego instruktorzy prowadzą zajęcia z dziećmi w małych grupkach lub indywidualnie. W ten sposób może on poświęcić każdemu dziecku maksimum uwagi. Zajęcia te przeplatane są przerwami na zabawę i odpoczynek. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia na stawy, a zwłaszcza na kolana, które jeszcze w tym wieku nie są do końca ukształtowane zajęcia na nartach przeplatane są z zajęciami ruchowymi i zabawami bez nart.

II ETAP

Dzieci, które osiągnęły już umiejętność samodzielnego poruszania się na stoku odbywają naukę w grupach. Grupy dobierane są wg wieku i umiejętności. Osoby lepiej jeżdżące po krótkiej rozgrzewce i „rozjeżdżniu” na polanie kontynuują zajęcia na innych trasach, dostosowanych do umiejętności. Przerwy są już wyłącznie sporadyczne. Dzieci na tym etapie doskonalą swoje umiejętności z instruktorem oraz uczą się samodzielnego korzystania ze stoku narciarskiego.

Przez całe ferie organizujemy dla najmłodszych narciarzy i snowboardzistów Puchar Wikinga.

Sitnuś

SZKOLENIE NARCIARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WEDŁUG PROGRAMU NAUCZANIA NARCIARSTWA DZIECI PZN

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w specjalistycznym szkoleniu z zakresu narciarstwa. Jest to program opracowany przez Polski Związek Narciarski i Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa specjalnie dla najmłodszych adeptów nauki jazdy na nartach.

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat przechodzą kolejne etapy szkolenia według ośmiostopniowego schematu szkolenia. Uczniowie po zaliczeniu jednego z ośmiu etapów otrzymują wpis do indeksu oraz odznakę (zależnie od poziomu zaawansowania, różni się również kolorem) potwierdzającą nabyte umiejętności.

Przystąpienie do takiego kursu to nie tylko nabycie nowych umiejętności ale także możliwość kontynuowania szkolenia według tego programu w innych licencjonowanych szkołach narciarskich na terenie kraju czy za granicą.
Wszystkie egzaminy są ściśle określone i tak samo oceniane we wszystkich szkołach, które przystąpiły do SITNUSIOWEGO programu.
Zapraszamy!

Cena szkolenia SITNUŚ zawiera

• 5 dni szkolenia – łącznie 10 godzin lekcyjnych,
• odznakę (otrzymuje każdy uczestnik),
• legitymację potwierdzającą wzięcie udziału w kursie i zdania (lub nie) egzaminu końcowego,
• przejazdy na wszystkich wyciągach znajdujących się na terenie stacji Polana Szymoszkowa w czasie trwania zajęć z instruktorem.

UWAGA!

O PEŁNYCH godzinach, odbieranie telefonu może być utrudnione z powodu czynności organizacyjnych w placówkach Szkoły. W miarę możliwości prosimy UNIKAĆ telefonowania w tym czasie.
ZALECAMY zapisywać się się na lekcje z dwudniowym wyprzedzeniem.

Cennik naszych kursów

Cena podana w PLN.

Zawiera opłacone przejazdy na wyciągu z instruktorem!

Lekcja (1h / 55 min) 1h 2h 3h
1 osoba 200 400 600
2 osoby 280 560 840
3 osoby 340 680 1020
4 osoby 390 780 1170
5 osób 450 900 1350
6 osób 500 1000 1500
grupy powyżej 6 osób 75/os
10 osób 750
Pakiety 7h 10h
1 osoba 1330 1850
2 osoby 1850 2500
3 osoby 2300 3050
Kurs SITNUŚ 10h
1 osoba 1900
Grupa (cena od osoby) 950/os
rodzeństwo (drugie dziecko) 900
rodzeństwo (trzecie dziecko) 850

Ceny w PLN

Polana Szymoszkowa Pogoda