Kąpielisko na Polanie Szymoszkowej

Nowe zasady bezpieczeństwa korzystania z kąpieliska

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ KORZYSTANIA z Kąpieliska geotermalnego w czasie przebywania na kwarantannie/izolacji, w razie  zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

  1. W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego Organizator limituje ilość osób przebywających na terenie kąpieliska tak, aby na każdą z nich przypadało co najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Powyższe oznacza, iż na terenie kąpieliska może przebywać jednorazowo 3 000 osób. Wejście kolejnych osób na teren kąpieliska jest możliwe dopiero po opuszczeniu go przez odpowiednią ilość osób z niego dotychczas korzystających.
  1. W trakcie oczekiwania na zakup biletu i/lub wejście na teren kąpieliska należy zachować dwumetrowy odstęp od osoby poprzedzającej (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących)
  1. Na terenie kąpieliska należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa, w szczególności dotyczy to noszenia maseczek, przy czym nie zaleca się stosowania maseczek w trakcie kąpieli w wodzie.
  1. Obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania środków ochrony osobistej w czasie kontaktów z obsługą kąpieliska (ratownicy, osoby sprzątające, bileterzy, kasjerzy).
  1. Należy korzystać wyłącznie z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny). Organizator udostępnia odpłatnie wyłącznie leżaki i parasole przeciwsłoneczne.
  1. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami ogólnie dostępnymi, w szczególności urządzeniami do zabaw w wodzie.
  1. Organizator zapewnia dostępność środków do mycia i dezynfekcji rąk, w szczególności w toaletach, a nadto dezynfekcję urządzeń wspólnych.
  1. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.
  1. Dopuszcza się możliwość odmowy realizacji usługi dla osób uporczywie nie stosujących się do powyższych zasad zarówno przez wejściem jak i na terenie kąpieliska.
  1. Niniejsze zasady zamieszcza się na tablicy informacyjnej Kąpieliska oraz na jego stronie internetowej www.szymoszkowa.pl. Organizator dopuszcza możliwość emitowania przypomnień o powyższych zasadach poprzez lokalny system nagłaśniania (komunikaty głosowe).

Kąpielisko na Polanie Szymoszkowej zostało otwarte w lecie 2007. Woda, która je wypełnia pochodzi z odwiertu geotermalnego „Szymoszkowa GT1” i ma temperaturę około 30°C. Według badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk woda z odwiertu została zakwalifikowana jako woda termalna, zmineralizowana. W jej skład wchodzą: wapń (37 %), magnez (36 %), sód (23 %), potas (2,3 %).

Dla gości Kąpieliska udostępnione są zjeżdżalnia, zjeżdżalnie dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia leżaków oraz karczma, na terenie której znajdują się ubikacje, przebieralnie oraz szafki na ubrania.

}

Zapraszamy

Kąpielisko jest czynne
w sezonie letnim. Zapraszamy od 1 lipca do końca wakacji!